top of page

JOUNI VEIJALAINEN

Ihmisyys edellä

Koulutus- ja luennointipalveluja ihmisenä ja yhteisönä kasvamisen sisällöistä

work goes happy logo.png

Jouni goes happy!

Suuren kiitollisuuden myötä minulla on ilo ilmoittaa, että minut on valittu osaksi Work goes happy:n asiantuntijaverkostoa!

 

WGH rakentaa Suomen suurimpia työelämän kehittämiseen ja työhyvinvointiin keskittyviä tapahtumakokonaisuuksia ja välittää parempaa työelämää kehittäviä asiantuntijapalveluita. 

 

Lisätietoja WGH:sta ja minusta löydät täältä: 

https://www.wgh.fi/asiantuntija/jouni-veijalainen/

Tunnelukutaitokirja on ostettavissa!

Uusi kirjamme on nyt saatavilla!

Jokaisesta myydystä kirjasta menee 5 €

TAYS:in Lasten- ja nuorispsykiatrian klinikoille.

Me kirjoittajat lahjoitamme oman osuutemme

kokonaisuudessaan hyvän eteen. 

Tunnelukutaito-kirja.png

Sinulla on siis kolme oleellista syytä ostaa kirja:

 
1. Saat koherentin, kattavan ja kiinnostavan kokonaisuuden käsiisi tunnelukutaitojen merkityksellisyydestä ja voimasta.
2. Kirjan sisältö auttaa sinua käyttämään hyödyksi tunnelukutaidon todellista vipuvoimaa itsesi ja muiden hyväksi. 
3. Teet samalla oleellisen tärkeän lahjoituksen, joka jälkisäteilee lasten ja nuorten kautta koko yhteiskunnan kehitys- ja hyvinvointi –laariin. 

Tunnelukutaito on avain sekä yksilön että yhteiskunnan menestykseen, sillä kyky olla vuorovaikutuksessa rakentavalla tavalla on vähintäänkin yhtä tärkeä taito kuin perinteinen lukutaito. Tunteiden lukutaito mahdollistaa lasten ja nuorten omaa, sisäistä motivaatiota ja tunne-elämän hallintaa. Se tarjoaa työkaluja asettaa rajoja, tukien samalla lasten ja nuorten mielenterveyttä. Parhaimmillaan tunnelukutaidolla luodaan kiusaamisvastaista tahtotilaa. Tunnelukutaito tukee oppimisvalmiuksia ja siksi sen oppimisen tulisi olla jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Tästä syystä tunnelukutaito ansaitsee päästä lukutaidon rinnalle koulujen opetusohjelmaan.

Jouni Veijalainen

Jouni kouluttajanaOlen intohimoinen ihmisyyden tutkija, kouluttaja, luennoitsija - ja ennen kaikkea oppija: janoan jatkuvasti uutta tietoa ihmisen psyko-sosiaalisesta kehityksestä ja hyvinvoinnista. Perustan kehityksen ja hyvinvoinnin lähtökohdat ajatukseen, missä yksilöstä ei pyritä repimään maksimaalista tehokkuutta esille. Kokonaisvaltainen hyvinvointi - ja hyvä elämä ylipäätään - on laadullista, suorituskeskeisestä ideologiasta irrallista ihmettä.

Vähän vähemmän on paljon enemmän, kuin vähän liian paljon.

Koulutan ja luennoin sekä aikuisten että lasten kasvuun, kehitykseen, sekä oppimiseen liittyvillä teemoilla. Erityisesti psyykkiset voimavarat ja työssä jaksaminen, sekä vuorovaikutus, motivaatio että tunteet niin yksilö- kuin yhteisötasolla ovat koulutusteni keskiöissä. Koulutukseni nojautuvat monitieteisesti aivotutkimuksen, psykologian, kasvatustieteen, sekä sosiologian alueille. Näiden tieteenalojen teoreettisten tietorakenteiden tulee palvella ihmistä. Siksi pyrin aina yhdistämään tietorakenteet selkeästi ja käytännönläheisesti kuulijoiden arkeen.

KOULUTUSPERIAATTEET

TAKAAN KOULUTUSTENI LAADUN JA TASON KOLMELLA KOULUTUSPERIAATTEELLA.

tools.jpg

Koulutukset perustuvat aina käytännönläheisyyteen. Käytänteet tarjoavat mahdollisuuksia omaksua tietoa ihmisen kasvua kehittäviksi, konkreettisiksi toimintamalleiksi.

KÄYTÄNTÖ

neurons.jpg

Tieteeseen pohjautuvat sisällöt takaavat koulutuksen laadukkaat ja faktapohjaiset tietorakenteet. Tutkitun tiedon toistettava luonne takaa käytännön toimivuuden.

TIEDE

puzzle.jpg

Koulutus pitää yksilöidä jokaista kohdeyleisöä varten sopivaksi. Se edellyttää herkkyyttä kuunnella yleisön tarpeita ja intuitiivista kykyä tarttua nouseviin teemoihin.

YKSILÖINTI

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeistanne lisää.

+358405115749

Kiitos viestistä!

bottom of page