top of page

JOUNI VEIJALAINEN

Ihmisyys edellä

Koulutus- ja luennointipalveluja ihmisenä ja yhteisönä kasvamisen sisällöistä

Kurssin myötä: - Saat haltuun toimivat tekniikat ja kikat, jotka edesauttavat lapsen ja sinun tunnesäätelyä kuormittavissa tilanteissa. - Ymmärrät lapsen kehitykseen liittyviä lainalaisuuksia helposti ymmärrettävässä muodossa. - Käsität miten ja minkälaisissa tilanteissa tunteita voi käsitellä lasten kanssa. - Saat selkeitä ja konkreettisia toimintamalleja miten tukea raivoavaa ja uhmakasta lasta - Opit minkälaisilla aktiviteeteilla voit tukea tunnesäätelyä - Omaksut miten voit säädellä omaa turhautumistasi ja vaikeita tunteita haastavissa kasvatustilanteissa

Tulossa pian: Lepotila
- 52 harjoitetta parempaan huomiseen

Uusi verkkovalmennus avataan pian!

 

Valmennus sisältää 52 videoharjoitetta psyykkisfyysisen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

 

Valmennuksessa käsitellään mm. ahdistuneisuuteen, stressiin, tunnesäätelyyn, sekä ihmissuhteisiin liittyviä mielen ohjelmointivirheitä. Sinulla on oikeus voida paremmin! 

Verkkovalmennusvalmentajina:

kasvatustieteentohtori, kouluttaja Jouni Veijalainen

& kiintymyssuhdeterapeutti Jussi Pajuniemi

                                      Liity sähköpostilistalle, niin saat tiedon valmennuksen aloituksesta.

Kiitos!

Jouni Veijalainen

Jouni kouluttajanaOlen intohimoinen ihmisyyden tutkija, kouluttaja, luennoitsija - ja ennen kaikkea oppija: janoan jatkuvasti uutta tietoa ihmisen psyko-sosiaalisesta kehityksestä ja hyvinvoinnista. Perustan kehityksen ja hyvinvoinnin lähtökohdat ajatukseen, missä yksilöstä ei pyritä repimään maksimaalista tehokkuutta esille. Kokonaisvaltainen hyvinvointi - ja hyvä elämä ylipäätään - on laadullista, suorituskeskeisestä ideologiasta irrallista ihmettä.

Vähän vähemmän on paljon enemmän, kuin vähän liian paljon.

Koulutan ja luennoin sekä aikuisten että lasten kasvuun, kehitykseen, sekä oppimiseen liittyvillä teemoilla. Erityisesti psyykkiset voimavarat ja työssä jaksaminen, sekä vuorovaikutus, motivaatio että tunteet niin yksilö- kuin yhteisötasolla ovat koulutusteni keskiöissä. Koulutukseni nojautuvat monitieteisesti aivotutkimuksen, psykologian, kasvatustieteen, sekä sosiologian alueille. Näiden tieteenalojen teoreettisten tietorakenteiden tulee palvella ihmistä. Siksi pyrin aina yhdistämään tietorakenteet selkeästi ja käytännönläheisesti kuulijoiden arkeen.

KOULUTUSPERIAATTEET

TAKAAN KOULUTUSTENI LAADUN JA TASON KOLMELLA KOULUTUSPERIAATTEELLA.

tools.jpg

Koulutukset perustuvat aina käytännönläheisyyteen. Käytänteet tarjoavat mahdollisuuksia omaksua tietoa ihmisen kasvua kehittäviksi, konkreettisiksi toimintamalleiksi.

KÄYTÄNTÖ

neurons.jpg

Tieteeseen pohjautuvat sisällöt takaavat koulutuksen laadukkaat ja faktapohjaiset tietorakenteet. Tutkitun tiedon toistettava luonne takaa käytännön toimivuuden.

TIEDE

puzzle.jpg

Koulutus pitää yksilöidä jokaista kohdeyleisöä varten sopivaksi. Se edellyttää herkkyyttä kuunnella yleisön tarpeita ja intuitiivista kykyä tarttua nouseviin teemoihin.

YKSILÖINTI

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeistanne lisää.

+358405115749

Kiitos viestistä!

bottom of page