JOUNI VEIJALAINEN

IHMISYYS EDELLÄ

Koulutus- ja luennointipalveluja ihmisenä ja yhteisönä kasvamisen sisällöistä.

Jouni Veijalainen-w.jpg

Jouni kouluttajanaOlen intohimoinen ihmisyyden tutkija, kouluttaja, luennoitsija - ja ennen kaikkea oppija: janoan jatkuvasti uutta tietoa ihmisen psyko-sosiaalisesta kehityksestä ja hyvinvoinnista. Perustan kehityksen ja hyvinvoinnin lähtökohdat ajatukseen, missä yksilöstä ei pyritä repimään maksimaalista tehokkuutta esille. Kokonaisvaltainen hyvinvointi - ja hyvä elämä ylipäätään - on laadullista, suorituskeskeisestä ideologiasta irrallista ihmettä.

Vähän vähemmän on paljon enemmän, kuin vähän liian paljon.

Koulutan ja luennoin sekä aikuisten että lasten kasvuun, kehitykseen, sekä oppimiseen liittyvillä teemoilla. Erityisesti psyykkiset voimavarat ja työssä jaksaminen, sekä vuorovaikutus, motivaatio että tunteet niin yksilö- kuin yhteisötasolla ovat koulutusteni keskiöissä. Koulutukseni nojautuvat monitieteisesti aivotutkimuksen, psykologian, kasvatustieteen, sekä sosiologian alueille. Näiden tieteenalojen teoreettisten tietorakenteiden tulee palvella ihmistä. Siksi pyrin aina yhdistämään tietorakenteet selkeästi ja käytännönläheisesti kuulijoiden arkeen.

KOULUTUSPERIAATTEET

TAKAAN KOULUTUSTENI LAADUN JA TASON KOLMELLA KOULUTUSPERIAATTEELLA.

tools.jpg

Koulutukset perustuvat aina käytännönläheisyyteen. Käytänteet tarjoavat mahdollisuuksia omaksua tietoa ihmisen kasvua kehittäviksi, konkreettisiksi toimintamalleiksi.

KÄYTÄNTÖ

neurons.jpg

Tieteeseen pohjautuvat sisällöt takaavat koulutuksen laadukkaat ja faktapohjaiset tietorakenteet. Tutkitun tiedon toistettava luonne takaa käytännön toimivuuden.

TIEDE

puzzle.jpg

Koulutus pitää yksilöidä jokaista kohdeyleisöä varten sopivaksi. Se edellyttää herkkyyttä kuunnella yleisön tarpeita ja intuitiivista kykyä tarttua nouseviin teemoihin.

YKSILÖINTI

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeistanne lisää.

+358405115749

Kiitos viestistä!