top of page

Sosiaalinen happipankki

- SOSIAALISTEN TAITOJEN JA ESILLÄ OLEMISEN KOULUTUS


Yhteistyössä Jenni Ruuthin kanssa

Olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa sosiaalisissa yhteisöissä, ja siitä huolimatta koemme riittämättömyyttä ja pelkoa esillä ollessamme.  

Jännittääkö sinua esiintyminen ja esillä oleminen paljon? Loppuuko sosiaalinen happi palavereissa tai esiintymistilanteissa? 

Häpeä on lamaannuttava, ihmisen toimintaa ja hyvinvointia merkittävästi heikentävä sosiaalinen tunnetila.  

Ei hätää. Nyt saat avun turvallisessa ja hyväksyvässä koulutuksessa. Koulutuksessa keskitymme kehon, mielen ja sosiaalisten ulottuvuuksien välisiin yhteyksiin monipuolisesti.   

  

Koulutuksen jälkeen olet saanut: 

  • Tietoa sosiaalisen jännityksen neurologisista, psykologisista ja kehollisista toiminnoista  

  • Psyykkisiä hallintakeinoja sosiaaliseen jännittämiseen ja esillä olemiseen 

  • Kehonhallintaan ja äänenkäyttöön liittyviä menetelmiä, jotka rauhoittavat sinua ja viestittävät itsevarmuudestasi muille. 

bottom of page