top of page

Avain asiakaslähtöisyyteen

LAADUKKAAN ASIAKASPALVELUN KOULUTUS

Yhteistyössä Jenni Ruuthin kanssa

Laadukas asiakaspalvelu on yrityksen keskeisimmistä bränditekijöistä. Koulutuksessa harjaannutaan todelliseksi asiakaspalvelun super-ammattilaiseksi! Asiakkaan kokemuksia ja mieltä voidaan ohjata monin eri keinoin. Kun se tehdään oikein, niin tyytyväinen asiakas palaa palvelun äärelle useammin ja viestii muille saamastaan hyvästä palvelusta. 


Haastavat asiakaspalvelutilanteet kuormittavat ja koettelevat työntekijöiden stressiä. Poikkiteloin joutuminen asiakkaan kanssa ei palvele yritystä, työntekijää - eikä etenkään asiakasta. 


Koulutuksen jälkeen: 

  •  Hallitset laadukkaan ja ihmislähtöisen asiakaspalvelun periaatteet, jonka avulla voit pitää asiakkaan palaavana asiakkaana. 

  • Saat käyttöösi psyykkisiä ja kehollisia toimintamalleja, joiden avulla pystyt säätelemään itseäsi ja asiakkaan käyttäytymistä sekä tiedostamatonta mieltä. 

  • Omaat oikean suhtautumistyylin haastaviin asiakaspalvelutilanteisiin.

bottom of page