top of page

Työstressin ja kuormittuneisuuden hallinta

Less is more!

Pitkittynyt työstressi on ihmistä sekä fyysisesti että henkisesti lamaannuttava ja hajottava ilmiö. Hektinen ja pirstaloutunut työkulttuuri, kovat vaatimukset, kilpailuhenkisyys sekä kiihtynyt työtahti asettavat työntekijöille kohtuuttomia, epäinhimillisiä odotuksia, jotka vaikuttavat yksilön lisäksi yhteisön ryhmähenkeen sekä työn sujuvuuteen että tuloksiin heikentävästi. Paradoksaalista mutta totta: kun opit hellittämään, saat enemmän tilalle!   

 

Koulutuksessa tiedostat minkälaisia stressiin kytköksissä olevia toimintamalleja ja tapoja työyhteisössäsi vallitsee sekä miten niihin voi yhteisönä ja yksilönä vaikuttaa. Liialliseen työstressiin ei tulisi puuttua vain palautumisen näkökulmista käsin. Siksi koulutus tarjoaa sinulle ja yhteisöllesi palauttavan stressin säätelyn lisäksi konkreettisia ratkaisuja ennaltaehkäistä päällevyöryvää ahdistusta kuormittavaaa työarkea. 

Koulutuksen myötä: 

  • Ymmärrät stressin ja kuormittuneisuuden juurisyyt sinussa ja työyhteisön rakenteissa

  • Saat käyttöösi stressiä helpottavia psyykkisiä ja fyysisiä harjoitteita

  • Osaat kuunnella itseäsi, priorisoida sekä jäsentää työtä stressivapaammaksi

  • Sovit uudet stressivapaat säännöt ja käytänteet työyhteisön kesken

bottom of page