top of page

LAADUKAS VUOROVAIKUTUS VARHAISLAPSUUDESSA

Laadukas ja sensitiivinen vuorovaikutus lapseen on kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin yksi kulmakivistä. Aito ja läsnäoleva vuorovaikutus ohjaa mm. lapsen itsetunnon, minäpystyvyyden, itsesäätelyn ja laaja-alaisen oppimisen kehityspolkuja suotuisalla tavalla. 


Lapsi oppii, kehittyy ja voi siis hyvin kun olemme hänelle aidosti läsnä. Mitä aito läsnäolo todella tarkoittaa? Mistä sen tunnistaa? Miten voimme sitä kehittää itsessämme?

Koulutuksessa keskitytään vuorovaikutukseen monitieteisesti ja käytännönläheisestä näkökulmista käsin.

Koulutus tarjoaa:

  • Ymmärrystä ja tietoa varhaisten vuorovaikutusprosessien tärkeydestä

  • Käytännöllisiä toimintamalleja verbaaliseen ja non-verbaaliseen viestintään

  •  Lapsen empaattisen ja välittävän vuorovaikutussuhteen vahvistamista

bottom of page