top of page

Toimiva työilmapiiri

Työyhteisön kantava voimavara perustuu toimivaan työilmapiiriin. Se ei ole kuitenkaan aina itsestäänselvyys. Huono työhenki, konflikti- ja riitatilanteet sekä kommunikaation puute näivettävät työntekijöiden voimavaroja ja työmotivaatiota.  

 

Koulutuksessa syvennyt työilmapiirin kipupisteisiin: miten myrkyttynyt työyhteisö saadaan puhumaan yhteistä kieltä ja ymmärtämään toisten

tarkoitusperiä? minkälaisin nonverbaalein ja verbaalein viestein pystyt muuttamaan ja ylläpitämään työyhteisön ilmapiiriä? Näihin ja moniin muihin toimivan työilmapiirin kysymyksiin saat vastaukset ja toimivat toimintamallit. 

Koulutuksen myötä: 

  • Ymmärrät paremmin kollegaasi 

  • Kollegat ymmärtävät paremmin sinua

  • Osaat hyödyntää sekä omaa että muiden kehollista viestintää työyhteisössä 

  • Löydät omia vahvuuksia joita hyödyntää työilmapiirin edistämisessä 

Informative Interview

Toimiva työilmapiiri ei ole

 itsestäänselvyys

Työyhteisön kantava voimavara perustuu toimivaan työilmapiiriin. Se ei ole kutenkaan aina itsestäänselvyys.  

 
Persoonat ja tavat esittää asiat voivat olla täysin toisistaan vastakkaisia, ja yhteys saattaa katketa kommunikoinnin epäselvyyteen - ja myrkyttyneen ilmapiirin saattaa käsin koskea. 

 
Tilanteeseen voi ja kannattaa kiinnittää huomiota jo ennen suuria vastakkainasetteluja, sillä ymmärtämällä omaa toimintaa ymmärrämme myös kanssaihmisten toiminnan motiiveja - ja erityisesti kuinka omalla sanallisella ja sanattomalla viestinnällä voi vaikuttaa koko yhteisön ilmapiiriin rakentavasti. 

Standing Meeting

Mitä tehdä, kun työyhteisön pinnan 
alla kytee eripuraa?

Motivoituneiden työntekijöiden löytäminen voi tuntua haastavalta. 

 
Tiedetään, että yrityksissä arvostetaan hyviä ja motivoituneita työntekijöitä, mutta siitä huolimatta jopa 80% työnantajista pitää motivoituneiden työntekijöiden löytämistä vaikeana.  

  

Parhaimmillaan toimiva työilmapiiri ja yhteisön jäsenten välillä toimiva vuorovaikutus luo motivoituneita työntekijöitä. 

  

Tiedostamalla omaa sanatonta viestintää voit ymmärtää kollegan (ja myös asiakkaan) viestintää - ja voit vaikuttaa, kuinka sanomasi otetaan vastaan sellaisena, kuin sen tarkoitat.  

 
Kun työilmapiiri kevenee, työyhteisö alkaa puhaltaa yhteen hiileen - ja silloin on mahdollisuus vahvistaa yrityksen työnanajakuvaa ja asiakastyytyväisyyttä. 

  

Toimivasta työilmapiiristä puhuttaessa kyse ei siis ole vain henkilöstön työtyytyväisyydestä vaan koko yrityksen vetovoimatekijästä ja tuottavuudesta! 

Saatamme kantaa mukana erilaisia myyttejä vuorovaikutustaidoista

Vuorovaikutustaidot ovat pysyvä ominaisuus

Monesti ajattelemme, että vuorovaikutustaidot ovat yksilön ominaisuus, jota ei pysty paljoa muuttamaan, eikä varsinkaan työnantajan kannata tarttua yksilöiden vuorovaikutustaitoihin.

Vahvat persoonat määrittävät ilmapiirin


Saatamme pitää faktana, että vahvat persoonallisuudet muokkaavat työilmapiiriä - ja siihen on vain kaikkien sopeuduttava.

Tarvitaan suuria muutoksia ilmapiirin parantamiseksi

Vaikka yrityksessä tiedetään työilmapiirin vaikuttavan myös ulkoiseen imagoon, asian parantamiseksi ei vain ole syystä tai toisesta tehty mitään.

ONGELMIEN KASAANTUMISTA EI KANNATA ODOTTAA LIIAN PITKÄÄN, SILLÄ YMMÄRRYS LISÄÄ LUOTTAMUSTA TYÖYHTEISÖN JÄSENTEN VÄLILLÄ.

Työilmapiirin eheys välittyy myös yrityksen ulkoisessa kommunikaatiossa, ja ilmapiirin toimivuus on sekä vetovoimatekijä haluttuja työntekijöitä etsiessä että markkinaosuutta kasvattava ja asiakkaita houkuttava positiivinen viba.

 

Ja tämä on lopulta hyvin yksinkertaista, ihmisyyden keskiössä olevaa kommunikoinnin ja kehollisen viestinnän ymmärtämistä.

TOIMIVA TYÖILMAPIIRI -KOULUTUKSESSA SYVENNYT TYÖILMAPIIRIN KIPUPISTEIDEN PURKAMISEEN 

Ymmärrät, miten myrkyttynyt työyhteisö saadaan saadaan puhumaan yhteistä kieltä ja ymmärtämään toisten tarkoitusperiä, jotta myös yrityksen ulkoinen vetovoima voi kasvaa. 

 

Kun tiedät, kuinka non-verbaalein ja verbaalein viestein pystyt muuttamaan ja ylläpitämään työyhteisön ilmapiiriä, voit käyttää aivan samoja menetelmiä myös asiakastyytyväisyyden ja -kohtaamisten parantamiseen. 

 

Näihin ja moniin muihin toimivan työilmapiirin osa-alueisiin saat hyväksi todetut toimintamallit Toimiva työilmapiiri -koulutuksessa.

 

Koulutuksen myötä:  

  • Ymmärrät paremmin kollegaasi  

  • Osaat hyödyntää sekä omaa että muiden kehollista viestintää työyhteisössä  

  • Löydät omia vahvuuksia, joita hyödyntää työilmapiirin edistämisessä 

Tilaa yrityksellesi koulutus, jolla työilmapiiri kevenee - ja asiakkaatkin huomaavat sen.

bottom of page