top of page

Työn tuunaus

YHTEISÖLLISEN TYÖHYVINVOINNIN JÄLJILLÄ

Koulutuksessa keskitytään muokkaamaan omaa työtä yhteisöllisyyden ylläpitämisen, turvallisen työyhteisössä toimimisen, sekä joustavan ja hyväksyvän vuorovaikutuksen periaatteiden mukaisesti. Työn mielekkyyden, motivaation sekä uusien toimintamallien säikeet ulottuvat yhteisölliseen hyvinvointiin. 

Koulutukseen osallistumisen jälkeen osallistuja:​

  • On kehittänyt erilaisia tapoja tukea yhteisöllisyyttä työpaikallaan​

  • On luonut uusia, yhteisesti sovittuja toimintamalleja ja sääntöjä tunteiden ilmaisulle​

  • Osaa tarkastella ristiriitatilanteita monipuolisesti​

  • On perehtynyt erilaisiin tunteiden säätelykeinoihin vuorovaikutustilanteissa​

  • Ymmärtää omien persoonallisten piirteiden vaikutuksen työhyvinvointiin ja yhteisön hyvinvointiin​

  • Sisäistää myötätuntoisen kohtaamisen merkityksen työyhteisössä

bottom of page